Workshop Genade voor Denker, Doener en Dief

Voor Luther was Romeinen 1:17 een sleutelvers. Geloof in het evangelie is voldoende om rechtvaardig te worden voor God (sola fide).

Voor deze workshop heb ik een lied gemaakt met een refrein rond dit vers. In drie coupletten word je vervolgens in bekende bijbeltaferelen bij Jezus gebracht. Als dief, maar ook als denker en doener. Jezus spreekt je vervolgens vrij als je in Hem gelooft en bij Hem wilt blijven.

In de workshop gaan we dit lied onder begeleiding van The Lord’s Channel aanleren. Ik zou zeggen, kies alvast een rol, of je je daar nu in herkent of niet…

Over Peter

Peter is vanaf zijn studie Biologie en naast zijn werk in de ICT altijd actief geweest als componist. Hij heeft bijvoorbeeld orgelwerken in frans-romantische en Bachstijl gecomponeerd en op cd uitgebracht.

Als singer-songwriter heeft hij zich gespecialiseerd in het maken van bijbelliederen. Hij probeert hierin de Nederlandse tekst zo letterlijk mogelijk weer te geven. Zangmuziekgroep The Lord’s Channel, waar Peter mede oprichter van is, voert deze liederen regelmatig uit.

Als organist en musicus is hij in Leiden betrokken bij de PKN-gemeente Leiden zuidwest en de Chr. Geref. Kerk.

Workshopleider: Peter Heijligers
Zie ook  http://www.heijlsongs.com