Terugblik 2018

Vierde Leidse kerkmuziekdag

6 oktober 2018

De vierde Leidse kerkmuziekdag bracht weer een programma vol muziek en zang. Plaats van handeling dit keer: Kerkelijk Centrum de Regenboog in Leiden.

De inschrijving en ontvangst om 10.00 uur verliep vlot, waarna om 10.30 uur het inhoudelijke programma begon een lezing van dr. Hanna Rijken, met als titel O Praise ye the Lord’. De Choral Evensong in Nederland’. Met die lezing legden we de basis voor veel van wat er die dag verder gebeurde, tot in de afsluitende evensong!

Alle daaropvolgende onderdelen verliepen soepel en volgens het tijdschema. De sfeer was de hele dag goed: positief en open.

De Evensong/Vesper was een waardig besluit van de dag. Alle onderdelen kwamen nog een keer terug, zodat de verbanden tussen alle programmaonderdelen duidelijk zichtbaar (en hoorbaar!) waren.

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde en inspirerende dag. Ongeveer 70 deelnemers hadden zich aangemeld en gezien de positieve opmerkingen op de enquêteformulieren heeft iedereen een fantastische dag gehad.