Terugblik 2018

De vierde Leidse kerkmuziedag

De vierde Leidse kerkmuziekdag vond plaats op zaterdag 6 oktober 2018.
We kunnen terugzien op een geslaagde dag.

Het thema in 2018 was ‘Verlangen naar Licht’. Of in het Engels ‘Longing for Light’. Voor al onze uitingen mochten we gebruikmaken van dit prachtige schilderij van Jeltje Hoogenkamp-Jansen.