Terugblik 2017

Derde Leidse kerkmuziekdag

7 oktober 2017

De derde Leidse kerkmuziekdag bracht weer een programma vol muziek en zang. Plaats van handeling dit keer: de Evangelisch-Lutherse Kerk in Leiden. De keuze voor die kerk lag voor de hand; de opbouw van het programma had alles te maken met 500 jaar reformatie. In 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn stellingen aan de deur van de Slotkerk in Wittenberg spijkerde. Een van de vernieuwingen die Luther wilde zien en ook zelf doorvoerde was zingen in de eigen taal. Dat was dan ook het thema van de deze editie van de Leidse kerkmuziekdag.

De ontvangst om 10.00 uur was uitstekend verzorgd: koffie en thee met iets lekkers brachten de deelnemers direct in een goed humeur. Het inhoudelijke programma begon om 10.30 uur met een lezing van Gert Scholten over Luther’s  invloed op de kerkmuziek in de volkstaal. Hij vertelde hoe dit tot op heden componisten heeft geïnspireerd. Het Luthers Projectkoor onder leiding van Hans Jansen verzorgde daarbij muziekvoorbeelden.

Ondertussen was de lunch klaargezet. Iedereen die een lunch had aangevraagd kon een tasje met broodjes en een flesje drinken ophalen aan een lange tafel. De manden met fruit gaven dat alles een gezellige aanblik.

Na de lunch was het tijd voor een korte scratch onder leiding van Wim de Ru. Het vierstemmige lied Genoeg gezongen voor Hem van Oosterhuis/Oomen, vrij naar Psalm 98, werd in een uur ingestudeerd.

De deelnemers gingen vervolgens elk naar de gekozen workshop. In de kerkzaal bleef een groep achter om onderlegd te worden in reciterend zingen, onder leiding van Hendrik Vonk.
Op zolder gingen de deelnemers hun danstaal ontdekken op het bekende lied van Luther ‘Een vaste burcht is onze God’, onder leiding van Tineke Ras Marees.
In de consistorie was het Peter Heijligers die de deelnemers meevoerde naar het ontstaan van een moderne Nederlandse compositie/arrangement: ‘Genade voor de denker, de doener en de dief’,naar Romeinen 1: 16-17.

Tijdens de daaropvolgende theepauze werden er volop ervaringen uitgewisseld, totdat de bel klonk en iedereen zijn of haar plaats weer innam. Het was tijd om nog even te repeteren voor de Vesper zou aanvangen.

De Vesper was een waardig besluit van de dag. Voorganger Barbara Heckel verbond alle onderdelen van de dag tot een mooi geheel.

Met deze Leidse kerkmuziekdag wilden wij duidelijk maken, dat het uiten van emoties in je eigen taal (zingend, dansend, musicerend, biddend), altijd een verdieping is van de verkondiging van het Woord, van je geloof. In die opzet zijn wij geslaagd. De verschillende muzikale werken die we vandaag beluisterden en zelf zongen, lieten ons bovendien ervaren hoe de theologische opvatting van de componist tekst en/of muziek beïnvloedt.

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde en inspirerende dag. Ongeveer 100 deelnemers mochten we gedurende de dag begroeten. Daarmee stijgt het aantal deelnemers gestaag. Mocht er een vierde dag komen, dan ligt de lat weer iets hoger!