René Venema

René Venema
René Venema

Dr. René Venema is de predikant van de geloofsgemeenschap De Verbinding, die deel uit maakt van de Protestantse Gemeente te Leiden. De diensten van De Verbinding worden gevierd in de Vredeskerk aan de Van Vollenhovenkade, de kerk waar de deelnemers van de Leidse kerkmuziekdag op 16 november te gast zijn.

René Venema leidt een van de drie workshops en gaat in op de rouw en compassie. Wat is de functie van passiemuziek bij rouwdiensten? Zingend en luisterend gaan we de kracht en troost van deze muziek ontdekken.