René Venema

René Venema
René Venema
(foto Rob Breurse)

René Venema (1960) is als predikant verbonden aan de Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding te Leiden. Hij studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (bachelor) en theologie aan de Universiteit van Amsterdam (master). In 2000 promoveerde hij op een studie naar de literaire opbouw van de canon van het Oude Testament.

Sinds 2017 studeert hij Contextuele Therapie aan de Nagy Academie te Utrecht. De contextuele benadering besteedt aandacht aan de betekenis van familierelaties in de keten van drie, vier generaties waarin ieder mens zijn/haar leven ervaart.

In de workshop ‘Medelijden met de mens’ gaat René vanuit dit perspectief spreken over de waardering van passiemuziek uit de christelijke traditie, in het bijzonder bij afscheid van dierbaren.