Muzikaal vertalen van een Engelstalig lied

Workshopleider: Peter Heijligers

Het vertalen van een lied vanuit het Engels naar het Nederlands is geen sinecure. Na een korte uitleg en wat handreikingen gaat u in deze workshop zelf aan de slag met het vertalen van een couplet en refrein van ons themalied ‘Longing for Light’.

De workshopleider hoopt u te verrassen met welke – bewuste of onbewuste – keuzes de liedschrijver dit lied heeft gemaakt, en welke problemen je tegenkomt als je het respectvol wilt vertalen.

Onder begeleiding van The Lord’s Channel gaat u het lied vervolgens vierstemmig aanleren. Later op de dag kunnen we het dan hopelijk vol inlevingsvermogen, met hart en ziel, laten klinken.

Over Peter

Peter is vanaf zijn studie Biologie en naast zijn werk in de ICT altijd actief geweest als componist. Vooral in het begin heeft hij een aantal Engelstalige liederen geschreven. Later heeft hij zich als singer-songwriter gespecialiseerd in het maken van Bijbelliederen. Hij probeert hierin de Nederlandse tekst zo letterlijk mogelijk weer te geven. Zangmuziekgroep The Lord’s Channel, waar Peter mede oprichter van is, voert zijn liederen regelmatig uit.

Als organist en musicus is hij in Leiden betrokken bij de PKN-gemeente Leiden zuidwest en de Chr. Geref. Kerk.

Websites: http://home.solcon.nl/heijligers/orgelwerken en http://www.heijlsongs.com

Terug naar het programma