Maarten Boonstra

Maarten Boonstra ontving privélessen blokfluit (sopraan en alt) van Nelly Barendrecht en pianolessen van Anton Los, Emily van Alphen-Bertsch en Peter Hansen. Naast zijn werk studeerde hij theoretische vakken aan de Schumann Akademie en orgel bij Folkert Grondsma, Gerard Akkerhuis, Toon Hagen en Cor Ardesch. Momenteel studeert hij orgel en kerkmuziek bij Reitze Smits aan het conservatorium van Utrecht. Samen met Henny Visscher-Roersen is hij organist van de Vredeskerk, waar hij ook de cantorij leidt.

Maarten is ‘dagvoorzitter’ en praat de onderdelen aan elkaar. Hij geeft leiding aan het inzingen en het onderdeel ‘Scratch’.

Terug naar programma