Leiden Compassiestad

In 2019 is het tien jaar geleden dat wereldwijd het Charter for Compassion is ondertekend. Er was In Leiden een hiervoor speciaal belegde bijeenkomst in de Burgerzaal van het stadhuis. Rabbijn Soetendorp las de tekst voor, die hij samen met religieuze wereldleiders onder aanvoering van Karen Armstrong had opgesteld.

De Leidse Raad van Kerken en het Interreligieuze Platform zochten bij de voorbereiding contact met het gemeentebestuur. Dat leidde tot een vruchtbare samenwerking met de verantwoordelijke wethouders en gemeenteraadsleden.

Namens B&W van Leiden ondertekende wethouder Gerda van den Berg het Charter. Toen kon niemand vermoeden dat Leiden daardoor de eerste stad ter wereld werd waar het gemeentebestuur zich met het Charter for Compassion verbond.

De inzet van het Charter is dat burgers ongeacht hun godsdienstige overtuiging kenbaar maken dat zij willen leven volgens de gulden regel van de naastenliefde. Vrijwel iedereen is het hiermee eens en vindt dat hij en zij dat zelf al doet. Zonder enige veroordeling van wie dan ook moeten we onszelf voor houden dat dit een te positieve voorstelling van zaken is. Als dat waar zou zijn, zou de wereld er een beetje beter uitzien. Niet dat ‘we’ het fout doen, maar op z’n minst laten we steken vallen.
Daarom is er veel te winnen met uitwisseling van compassionele initiatieven, als bron van bewustwording en inspiratie.

‘Over compassie moet je niet praten, dat moet je doen!’ Dat is een kritische noot bij alle aandacht en activiteiten rond het Charter. De leden van het Platform (dat zijn de ondertekenaars) zijn het daar roerend mee eens, maar laten het daar niet bij. Er over spreken maakt je méér bewust. Er is een soort feest van herkenning. Het motiveert je nog weer extra als je weet hoe véél compassie er is, ook in onze stad.

Compassie is in alle grote godsdiensten een kernbegrip waarover inspirerende verhalen worden verteld en inzichten gedeeld, maar het is breder en omvat alle geloven en wereldbeschouwingen.

Kijk (binnenkort) voor meer informatie op de website van Leiden Compassiestad. Zodra deze website gereed is, volgt hier ook de link!