Jeltje Hoogenkamp-Jansen

Wij zijn blij dat we ook in 2019 weer een schilderij van Jeltje mogen gebruiken als beeldmerk voor onze Leidse kerkmuziekdag.

Jeltje Hoogenkamp-Jansen werd geboren in 1946 in Sneek en volgde haar opleiding aan de Gerrit Rietveldacademie in Amsterdam. Zij heeft al veel geëxposseerd, soms in een galerie, maar meestal in de openbare ruimte (ziekenhuis, universiteit, bibliotheek – vooral kerkelijke gebouwen) bij voorkeur rondom een thema, bijvoorbeeld ‘Het zonnelied van Franciscus van Assisi’, de werken van barmhartigheid, de 10 woorden (vreugde der wet) mantels der lofzang (doopkleed, feestjurk, mantel Elia, Jozef, Sint Maarten, Christus ), verder een serie voor de 40 dagen tijd, een advent reeks (de geboortestaties) een 50-tal bij liederen uit het liedboek der kerken en veel drukwerk zoals kaarten, affiches, boekomslagen, enzovoorts.

Benieuwd naar andere schilderijen van Jeltje? Klik op deze link naar de website De Roos van Culemborg.