Financiële bijdrage

Deelname aan de vijfde Leidse kerkmuziekdag is in principe gratis, omdat wij deze dag voor iedereen willen openstellen. Wij maken echter ook veel kosten. Denkt u aan koffie, thee, lunch, een programmaboek, en het contracteren van professionele musici die samen gaan zorgen voor het welslagen van de Kerkmuziekdag.

Wij organiseren deze dag op initiatief van de Protestantse Gemeente Leiden (PGL) en ontvangen financiële steun van de PGL. Voor het gebruik van de kerk worden ons bovendien geen kosten in rekening gebracht. Ondanks dat blijft er een gat in onze begroting. Vandaar dat we ieder jaar een financiële bijdrage vragen aan de deelnemers. Vrijwillig en naar eigen financiële draagkracht.

Wij geven op het aanmeldformulier een richtbedrag van € 15,00. De werkelijke kosten per persoon zijn echter ongeveer € 25,00. Natuurlijk is niet iedereen de hele dag aanwezig en kunt u uw bijdrage ook aanpassen aan het aantal onderdelen dat u volgt.

Tip: wij hebben een pinautomaat. Uw bijdrage wordt dan geregistreerd als gift aan de PGL en is daardoor van de belasting aftrekbaar.

Terug naar Programma 2019

Terug naar Aanmelding