Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus

Hanna Rijken studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (Bachelor theologie), de Universiteit van Tilburg (Research Master Liturgical & Ritual Studies) en de PThU Amsterdam (Master gemeentepredikant). Daarnaast studeerde ze koordirectie (Bachelor en Master), kerkmuziek (Bachelor) en dwarsfluit (Bachelor en Master) met specialisatie traverso aan het Conservatorium van Amsterdam. Ze is eerstegraads bevoegd cantor. Koordirectie studeerde ze bij Jos Vermunt, Jos van Veldhoven en Louis Buskens (Brabants Conservatorium), haar docenten fluit waren Marieke Schneemann en Marten Root.

Ze promoveerde op een dissertatie “My Soul Doth Magnify. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Netherlands”. Hanna Rijken doceert kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium en is predikant in algemene dienst van de PKN met een bijzondere opdracht: interkerkelijke Choral Evensong & Pub op donderdagavond in de Utrechtse binnenstadskerken.

Daarnaast is zij oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble, Musical Advisor van de Dutch Church in Londen, was ze redactielid van het nieuwe ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ en geeft ze cursussen, lezingen en workshops op het gebied van kerkmuziek en liturgie.

Voor meer informatie: https://hannarijken.nl/

Terug naar het programma