Home

En toen kwam corona… Door de covid-19-pandemie zijn als onze plannen voor 2020 (en verder) in de koelkast belandt. Het is op dit moment onzeker of en wanneer we weer een kerkmuziekdag kunnen en mogen organiseren.

De vijfde Leidse kerkmuziekdag

Wat een mooie dag hebben wij 16 november 2019 met elkaar beleefd. In een fijne sfeer hebben we gezongen, geluisterd en geleerd. Compassie is zo’n rijk thema. Veel meer muziek dan menigeen dacht, heeft met compassie te maken. Ieder programmaonderdeel belichtte op eigen wijze het thema van de dag. ‘Zingen met compassie’ hebben we zeker gedaan.
In het menu vindt u onder ‘2019‘ een uitvoerig verslag en foto’s van deze dag.

Deelnemers: hartelijk dank voor uw komst en inzet. Of u er nu voor een los onderdeel of de hele dag was! Ook een woord van dank voor iedereen die betrokken was bij deze dag. De workshopleiders, de vrijwilligers die last-minute de handen uit de mouwen kwamen steken, koster Henk, en iedereen die we al in het programmaboekje hebben bedankt.

Wat is compassie?

Wat is compassie? Compassie gaat over een gevoel, over voelen, over mee beleven. Compassie gaat over iets wat je diep raakt, iets wat een ander heeft meegemaakt of is aangedaan. Je wilt meevoelen, laten zien dat je er voor die ander bent, dat je de ander begrijpt. Misschien uit onmacht, altijd uit liefde.
Compassie is heel veel. Het gaat om warmte bieden, steun geven, compassie is ook medelijden en mededogen, naastenliefde en barmhartigheid.

Belangrijk is dat compassie een actief begrip is: alleen tonen is niet voldoende, niet alleen passief kijkend vanaf de zijkant, maar actief reagerend naar de ander, helpen, troosten, een arm om de ander heen slaan, een schouder bieden of een luisterend oor.

Mooie voorbeelden van compassie in muziek zijn de aria’s Erbarme Dich en  Aus Liebe uit de Matthäus Passion, of een lied als Amazing Grace.

Onze posters en flyers

Ook dit jaar mogen wij weer een schilderij gebruik van Jeltje Hoogenkamp voor onze posters, flyers en andere uitingen, zoals bijvoorbeeld onze Facebookpagina.

Schilderij Jeltje Hoogenkamp 2019 web