Home

De vijfde Leidse kerkmuziedag

In 2019 gaan we voor de vijfde keer een kerkmuziekdag organiseren. Ons eerste lustrum!

We sluiten dit jaar met ons thema aan bij ‘Leiden Compassiestad‘ aangezien het tien jaar geleden is dat Leiden het Charter for Compassion mede ondertekende. In Leiden gaan diverse activiteiten plaatsvinden rondom ‘compassie’. De vijfde Leidse kerkmuziekdag heeft daarom als thema ‘Zingen met compassie’.
Het conceptprogramma vindt u hier

De datum en locatie zijn ook bekend:

zaterdag 16 november 2019
Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, Leiden

Wat is compassie?

Wat is compassie? Compassie gaat over een gevoel, over voelen, over mee beleven. Compassie gaat over iets wat je diep raakt, iets wat een ander heeft meegemaakt of is aangedaan. Je wilt meevoelen, laten zien dat je er voor die ander bent, dat je de ander begrijpt. Misschien uit onmacht, altijd uit liefde.
Compassie is heel veel. Het gaat om warmte bieden, steun geven, compassie is ook medelijden en mededogen, naastenliefde en barmhartigheid.

Belangrijk is dat compassie een actief begrip is: alleen tonen is niet voldoende, niet alleen passief kijkend vanaf de zijkant, maar actief reagerend naar de ander, helpen, troosten, een arm om de ander heen slaan, een schouder bieden of een luisterend oor.

Mooie voorbeelden van compassie in muziek zijn de aria’s Erbarme Dich en  Aus Liebe uit de Matthäus Passion, of een lied als Amazing Grace.