Home

De vijfde Leidse kerkmuziekdag

Zaterdag 16 november 2019. Dat is de datum voor de vijfde Leidse kerkmuziekdag. Dit jaar zijn we te gast in de Vredeskerk in Leiden.

In het middagprogramma kunt u kiezen uit verschillende workshops. Maakt u alvast een keuze? Wij vragen 16 november naar uw voorkeur bij binnenkomst!

Klik hier voor het aanmeldingsformulier
Aanmelden kan voor de hele dag, een dagdeel of een los onderdeel!

Klik hier voor het programma

We sluiten dit jaar met ons thema aan bij ‘Leiden Compassiestad‘. Het is namelijk tien jaar geleden dat Leiden het Charter for Compassion mede ondertekende. In Leiden vinden tussen 8 en 16 november diverse activiteiten plaats rondom ‘compassie’. De Leidse kerkmuziekdag sluit deze week af. Ons thema is ‘Zingen met compassie’.

Wat is compassie?

Wat is compassie? Compassie gaat over een gevoel, over voelen, over mee beleven. Compassie gaat over iets wat je diep raakt, iets wat een ander heeft meegemaakt of is aangedaan. Je wilt meevoelen, laten zien dat je er voor die ander bent, dat je de ander begrijpt. Misschien uit onmacht, altijd uit liefde.
Compassie is heel veel. Het gaat om warmte bieden, steun geven, compassie is ook medelijden en mededogen, naastenliefde en barmhartigheid.

Belangrijk is dat compassie een actief begrip is: alleen tonen is niet voldoende, niet alleen passief kijkend vanaf de zijkant, maar actief reagerend naar de ander, helpen, troosten, een arm om de ander heen slaan, een schouder bieden of een luisterend oor.

Mooie voorbeelden van compassie in muziek zijn de aria’s Erbarme Dich en  Aus Liebe uit de Matthäus Passion, of een lied als Amazing Grace.

Onze posters en flyers

Ook dit jaar mogen wij weer een schilderij gebruik van Jeltje Hoogenkamp voor onze posters, flyers en andere uitingen, zoals bijvoorbeeld onze Facebookpagina.

Schilderij Jeltje Hoogenkamp 2019 web