Home

De vierde Leidse kerkmuziedag

De vierde Leidse kerkmuziekdag vond plaats zaterdag 6 oktober 2018.

We kunnen terugzien op een geslaagde dag. We hebben voldoende inspiratie gekregen om ook in 2019 een kerkmuziekdag te organiseren.Zodra er plannen en/of een datum bekend zijn, leest u daarover meer op deze website en op onze Facebookpagina.

Het thema in 2018 was ‘Verlangen naar Licht’. Of in het Engels ‘Longing for Light’. Voor al onze uitingen mochten we gebruikmaken van dit prachtige schilderij van Jeltje Hoogenkamp-Jansen.